Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V  (w skrócie ArGe Polen) przedstawia się

Wielu z Państwa zna nas od wielu lat, ale pozwólcie się nam bliżej poznać. Klub Zbieraczy Polskich Znaczków, czyli po niemiecku Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V. im BDPh e.V., w skrócie znany jako ArGe POLEN, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Związku Filatelistów Niemieckich (BDPh e.V.) Klub został założony w 1977 i liczy obecnie prawie 185 członków na całym świecie, m.in. w Japonii, Australii, USA, Południowej Afryce oraz w wielu państwach Europy. Szczególnie licznie reprezentowani są w naszych szeregach członkowie z Holandii i krajów skandynawskich. Bardzo dumni jesteśmy z tego, że aż ponad 20 członków jest z Polski, w tej liczbie jest duża część tak zwanej „elity polskiej filatelistyki”.


Polski Zwiazek
Filatelistow

Wielu z Państwa zna nas od wielu lat, ale pozwólcie się nam bliżej poznać. Klub Zbieraczy Polskich Znaczków, czyli po niemiecku Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V. im BDPh e.V., w skrócie znany jako ArGe POLEN, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Związku Filatelistów Niemieckich (BDPh e.V.) Klub został założony w 1977 i liczy obecnie prawie 200 członków na całym świecie, m.in. w Japonii, Australii, USA, Południowej Afryce oraz w wielu państwach Europy. Szczególnie licznie reprezentowani są w naszych szeregach członkowie z Holandii i krajów skandynawskich. Bardzo dumni jesteśmy z tego, że aż ponad 20 członków jest z Polski, w tej liczbie jest duża część tak zwanej „elity polskiej filatelistyki”.
ArGe Polen jest otwarta dla wszystkich zbieraczy, mile i serdecznie widziani są nie tylko zaawansowani zbieracze, ale także początkujący lub średnio zaawansowani. Członkiem ArGe Polen może zostać każdy, który przynależy do Związku Filatelistów Niemieckich, względnie przynależy do stowarzyszenia filatelistycznego za granicą, członka FIP-u. W naszych biuletynach „MITTEILUNGSBLATT der Bundesarbeitsgemeinschaft Polen” – a każdy biuletyn obejmuje przeciętnie po 85 stron w formacie A 4 z kolorowa okładką - ukazujących się trzy razy w roku, członkowie znajdują najnowsze wiadomości filatelistyczne dotyczące Polski, wiadomości organizacyjne jak i różne arytkuły fachowe, częściowo tłumaczone i większości po raz pierwszy publikowane. Te ostanie dostarczają kolekcjonerom uzupełnienia znanych lub nieznanych detali z historii polskiej filatelistyki i stanowią podstawy do następnych studiów lub budowania zbiorów. Co najmniej dwa razy w roku organizujemy spotkanie członków (raz w różnych miejscowościach, by wszystkim członkom w Niemczech dać sposobność co jakiś czas uczestniczenia w nich). Już od przeszło dziesięciu lat, w każdym roku, przeważnie na przełomie września / października, organizujemy główne zabranie klubu w mieście Soest. Większość członków ArGe Polen przyjeżdża na te zebranie do Soest na trzy dni. W międzyczasie nabrało te spotkanie „rodzinnego” charakteru, tym bardziej, że większość członków przyjeżdża z żonami. Chciałbym podkreślić, że już na kilka zebraniach gościliśmy członków ZG BDPh, którzy referowali dla nas referaty na ogólne tematy z filatelistyki. Nasz klub posiada własną bibliotekę filatelistyczną i bibliotekarza, u którego można wypożyczyć literaturę za niewielką opłatą. Zarząd klubu i inni członkowie bezinteresownie udzielają porad w zakresie filatelistyki; w naszym MITTEILUNGSBLATT można zawsze zamieszczać bezpłatnie ogłoszenia wymiany i poszukiwania walorów; prowadzimy informacje o nowościach i udzielamy wskazówek i pomocy przy opracowaniu zbiorów. Składka członkowska wynosi obecnie 30,- Euro rocznie. Dziś - po trzydziestu latach działalności - naszym najważniejszym celem jest w dalszym ciągu poznawanie zmieniającej się historii sąsiedniego państwa, to znaczy Polski, z jego filatelistycznej perspektywy. Rzadko które państwo w Europie ma za sobą tak wiele zmian, podziałów, wojen i okupacji, związanych z tym zmian granic i panujących nad nim mocarstw, a także rodzimych dyktatur, które znalazły odzwierciedlenie w historii poczty. Nasza wspólna historia, która daje się udokumentować pocztowo, zaczyna się wraz z wyborem w roku 1694 saksońskiego elektora, a późniejszego króla Augusta II Mocnego, na tron Polski. Ciągnie się ona aż do dzisiejszych czasów, do wstąpienia Polski w poczet krajów członkowskich Unii Europejskiej w 2003. Pomiędzy tymi wydarzeniami rozciąga się wielowątkowa historia poczty. Przykładem niech będą tu choćby czasy II Rzeczpospolitej Polski do 1795r i rozbiory, lata 1795 do 1806, kiedy Warszawa przynależała do prowincji Prusy Południowo-Wschodnie, Księstwo Warszawskie 1806 – 1815, pruski urząd pocztowy w Wolnej Republice Kraków 1815 – 1830, Wielkopolska pod zaborem pruskim, okres I. Wojny Światowej oraz pierwsze lata po 1. WŚ niepodległości, przedrukowane znaczki z Germanią, użyte pocztowo w Polsce itd. Chcę tylko powiedzieć, że zbieracze znaczków niemieckich nie mają nawet pojęcia, ile wspólnego mają oni z polską historią poczty.
To tylko przykłady i fragmenty tego, co jest przedmiotem badań ArGe Polen w zakresie polskiej filatelistyki.
Ze względu na duże zaangażowanie wystawiennictwo ArGe Polen cieszy się dużym uznaniem w kraju i zagranicą.
Regułą stały się już bilateralne niemiecko-polskie wystawy filatelistyczne i kontakty z polskimi kolekcjonerami.
Jak państwo już wiecie, we wrześniu tego roku odbędzie się następna, tym razem trójstronna polsko-niemiecko-czeska wystawa w Lubiniu.
We wrześniu tego roku, tydzień po wystawie w Lubinie, odbędzie się międzynarodowa bilateralna polsko-niemiecka młodzieżowa wystawa filatelistyczna w Kargowej, na której weźmie udział 15 zbiorów młodzieżowych z Niemiec. Wystawę organizuje koło młodzieżowe Kargowa i Bundesarbeits
-gemeinschaft Polen oraz gmina Kargowa. Wszelkie nagrody i wyróżnienia zbiorów sponsoruje ArGe Polen a koszty wystawy, łącznie koszty noclegów, licznych gości z Polski i Niemiec oraz posiłki, pokryje gmina Kargowa. Najlepszym dowodem uznania za badanie historii polskiej filatelistyki przez ArGe Polen jest przyjęcie członków ArGe Polen do Polskiej Akademii Filatelistyki oraz do grupy ekspertów.
Przewodniczący ArGe Polen, jako prezes stowarzyszenia POLONIA, bierze udział w posiedzeniach zarządu głównego PZF w Warszawie.
Od 1990 roku ArGe Polen przyznaje corocznie medal Jana Witkowskiego dla wybitnych filatelistów w kraju i za granicą, którzy zasłużyli się publikacjami w dziedzinie polskiej filatelistyki lub za szczególny wkład w polską filatelistykę.
Laureatami medalu Jana Witkowskiego są m. in. Panowie z Polski Tadeusz Hampel, Zbigniew Piekut, Jerzy Tokar, Marian Szwemin oraz prezes PZF Prof. dr Ludwik Malendowicz.
Na końcu chcę tylko dodać, że od przeszło 25 lat jestem prezesem Bundesarbeitsgemeinschaft Polen.
Ta krótka prezentacja tego stowarzyszenia filatelistycznego działającego poza granicami kraju ma pokazać, że znaczki polskie stanowią interesujący temat w świecie.

Stefan Petriuk
Prezes